Valkosten sukuseura ry


Siirry sisältöön

Kirja III esipuhe30.10.2004

Historia > Kirjoituksia

Valkosille

Ristiinalainen pastori Aarne Valkonen kokosi kesällä kiertokirjein ja lehti-ilmoituksin Valkosia Mikkeliin perustamaan sukuseuraa. Runsaat 350 suvun jäsentä noudattikin kutsua. Perustavassa kokouksessa seuralle valittiin hallitus. Sen ponnisteluista huolimatta toiminta vähitellen hiipui.

Seuran toiminta lähti käyntiin uudelleen 1980-luvun alussa. Hankasalmen sukukokoukseen vuonna 1983 osallistui runsaat 450 sukuun kuuluvaa. Samana vuonna seura pääsi yhdistysrekisteriin.

Valkosten sukuseuran tehtävänä on sääntöjensä mukaisesti selvittää suvun vaiheita ja saattaa tutkimustyön tulokset jäsenten tietoon. Tehokkain sukutietojen levittämisen väline on yhä paperille painettu kirja, sukukirja.

Valkosten sukua on tutkittu aktiivisesti vuodesta 1981. Sukukirja I valmistui äänekoskelaisen sukututkijan insinööri Erkki Valkosen osittaisena omakustanteena vuonna 1985. Teos sisältää Laukaan ja Hankasalmen Valkoset 1500-luvun puolivälistä 1800-luvun loppupuolelle.

Sukukirja II julkaistiin kesällä 2000. Sen sukututkimusaineiston oli koonnut ristiinalainen sukututkija Anna-Liisa Väisänen. Kirja sisältää Mikkelin Rämälän ja Tuukkalan kylistä alkunsa saaneiden sukuhaarojen Valkoset 1600-luvun alusta aina nykypäiviin. Kirjan materiaalia alettiin koota jo vuonna 1989. Työ eteni hitaasti siksi, että sitä voitiin rahoittaa vain sen mukaan, miten sukuseuralle kertyi jäsenmaksuja.

Kolmannen kirjan teko on voitu aloittaa taloudellisesti vankemmalta pohjalta. Sukukirja II:n myynnistä saaduilla tuloilla voitiin aloittaa Joroisten sukuhaaran tutkimus, jonka Anna-Liisa Väisänen ehti saattaa lähes valmiiksi ennen luopumistaan seuran sukututkijan tehtävästä. Joroisten haaran tutkimuksen ovat saattaneet päätökseen säynätsalolaiset sukututkijat Seppo ja Ritva Sampio, joiden yrityksen, Suomen Sukututkimustoimisto Oy:n, kanssa seura solmi sopimuksen tämän teoksen käsikirjoituksen laatimisesta.

Teoksen laajin aineisto koostuu Ristiinan Valkosista. ”Ristiinan Valkosten” sovittiin käsittävän useita henkilöryhmiä lähtien niistä, jotka katsovat kuuluvansa Rämälän ja Tuukkalan sukuhaaroihin, mutta eivät syystä tai toisesta olleet mukana II-kirjassa.

Tämän teoksen valmistumisen myötä olemme saavuttaneet kolmannen etapin taipaleella, jonka päässä häämöttää kaikki Valkosten sukuhaarat kattava kirjasarja, on se sitten aikanaan hankittavissa paperilla tai sähköisessä muodossa.

Kiitämme kaikkia sukututkimukseen ja kirjan kokoamiseen myötävaikuttaneita. Erityinen kiitos sukututkijoiden ohella kuuluu seuramme sihteerille ja taloudenhoitajalle, savonlinnalaiselle Seija Ojalalle, joka on vastannut seuran ja tutkijoiden välisestä tiiviistä yhteistyöstä sekä huolehtinut kirjan painattamisesta.

Toivomme, että kirja antaisi aineksia jokaiselle lukijalle perehtyä juuriinsa ja laajaan Valkosten sukuun, joka polvi polvelta on ollut rakentamassa Suomea.

Valkosten Sukuseura ry
Hallitus


Takaisin sisältöön | Takaisin päävalikkoon