Valkosten sukuseura ry


Siirry sisältöön

Jäsenrekisteriseloste

Rekisteriselosteet

JÄSENREKISTERISELOSTE

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

1. Rekisterin nimi
Valkosten sukuseura ry:n jäsenrekisteri

2. Rekisterinpitäjä

Valkosten sukuseura ry
c/o Kati Valkonen, Erik Spåren tie 5 a 6, 00790 Helsinki
valkosten.sukuseur(at)suvut.fi
http://www.valkosten.sukuseura.suvut.fi/

3. 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö
Jäsenrekisterinhoitaja: Juha Valkonen
Yhteystiedot: juha.valkonen(at)kolumbus.fi

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterin tarkoituksena on kerätä yhdistyksen jäsenistä yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot ja muut yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot. Tietoja kerätään jäsenasioiden hoitamista, tiedotusta, yhteyden pitoa ja laskutusta varten. Tiedoista voidaan koota tilastoja, joista yksittäistä jäsentä ei ole mahdollista tunnistaa.

5. Rekisterin tietosisältö
Jäsenten nimet, syntymäajat, osoitteet, puhelin- ja sähköpostitiedot sekä jäseneksi liittymis- ja eroamistiedot. Tiedot jäsen- ja muiden yhdistyksen maksujen suorituksista,
Muut jäsenyyteen liittyvät tiedot yhdistyksen sääntöjen mukaan kuten kunniajäsenet, varsinaiset jäsenet ja muut mahdolliset yhdistyksen päättämät tarpeelliset tiedot.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Jäseniltä itseltään, heidän läheisiltään ja julkisista lähteistä saadut tiedot.
Kirjanpidosta saadut tiedot jäsen- ja muiden yhdistyksen maksujen suorituksista.

7. Tietojen luovutukset
Tietoja luovutetaan vain sukuseuran hallituksen jäsenille

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle
Rekisteriin tallennettuja tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle, ei myöskään EU-alueen tai ETA:n ulkopuolelle

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Tiedot säilytetään parhaiden käytäntöjen, hyvän tietoturvallisuuden ja lainsäädännön vaatimusten mukaisesti ulkopuolisilta suojattuina.
Vain sukuseuran jäsenasioita hoitavilla henkilöillä sekä hallituksen erikseen valtuuttamilla hallituksen tai sukuseuran jäsenillä tai muilla toimihenkilöillä on pääsyoikeus rekisteriin talletettuihin tietoihin sekä oikeus muuttaa, lisätä tai poistaa rekisteritietoja.


10. Tarkastusoikeus
Rekisteriin merkityllä henkilöllä on pääsääntöisesti oikeus tarkastaa mitä tietoja hänestä on merkitty yhdistyksen jäsenrekisteriin sekä pyytää rekisterinpitäjää korjaamaan virheelliset tietonsa.
Tietojen tarkastuspyyntö on esitettävä kirjallisesti sukuseuran hallitukselle.

Hyväksytty sukuseuran hallituksessa: 16.12.2017

Takaisin sisältöön | Takaisin päävalikkoon